Phía sau Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 chính hãng

Phía sau Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt - KC6C1 chính hãng

Phía sau Xe tải Daewoo Prima 14 tấn thùng mui bạt – KC6C1 chính hãng